Loading...
Source code Nextjs Mongodb Google Authentication timtholaocai - Fullstack Free

Source code Nextjs Mongodb Google Authentication timtholaocai - Fullstack Free

18-05-2024 07:26:56
0
0
500,000đ
3,000,000 đ
-83%
Source code Nextjs MongoDB timtholaocai được xây dựng fullstack free, vì nó host website free, database free, hình ảnh free. Một source hay để tìm hiểu.

Sản phẩm kèm hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn


Website:

  1. Live: http://timtholaocai.net/
  2. Demo: https://tim-tho-lao-cai-demo.vercel.app/

Stacks:

  1. NextJS
  2. Shadcn UI
  3. MongoDB
  4. Cloudinary
  5. NextAuth

Source code này được xây dựng với những stacks hoàn toàn free, công nghệ mới. Có thể giúp bạn làm dự án nhỏ cho địa phương của mình, hoặc đơn giản là để tìm hiểu.


Tags sản phẩm:
Chia sẻ:

0 bình luận

Để lại bình luận

Thích bài viết? Nhận tin mới
Đừng quên share bài này

Sản phẩm liên quan

Tất cả
Top