11 Frame Work phổ biến cho PHP

Frame Work là bộ sưu tập của phần mềm hoặc chương trình, nó giúp kích hoạt dễ dàng mã và thực hiện mã. Nó giúp lập trình viên để đạt được mục tiêu trong một thời gian ngắn.

Dưới đây là 11 frame work phổ biến khi bạn viết mã PHP:

1. FuelPHP

Fuel PHP hoạt động dựa trên Model View Control và có các plugin bổ sung.

2. CakePHP

Cake PHP là một nguồn tuyệt vời để xây dựng ứng dụng web đơn giản và ứng dụng web một cách dễ dàng. Một số tính năng tuyệt vời được xây dựng sẵn như là input validation, ngăn chặn SQL injection giúp ứng dụng an toàn và bảo mật.

Nổi bật

  • Build Nhanh chóng
  • Không cần cấu hình
  • MIT licence
  • MVC Model
  • Bảo mật

3. FlightPHP

Flight PHP rất hữu dụng để tạo dịch vụ web RESTful và nó có giấy phép MIT.

4. Symfony

Symfony dành cho nhà phát triển chuyên nghiệp để xây dựng trang web với các thành phần PHP như Drupal, PHPBB, laravel, eX, OROCRM và piwik.

5. yiiFramework

YiiFramework hoạt động dựa trên web 2.0 với tính bảo mật cao cấp. Nó bao gồm input Validation, output filtering, và SQL injection.

6. Laravel

Laravel là hữu ích nhất cho RESTful Routing với bộ xử lý nhẹ. Laravel đã tích hợp với một số thành phần tuyệt vời đã được kiểm tra và đáng tin cậy.

7. Zend

Zend là frame work hiện đại để thực hiện các ứng dụng web cao cấp. Nó hoạt động dựa trên các công cụ mã hóa và Cryptographic.

8. Codeigniter

Codeigniter thật đơn giản để đánh đấu những bước chân nhỏ cho lập trình viên, những người cần bộ công cụ đơn giản và thanh lịch để tạo ra các ứng dụng web sáng tạo.

9. Phalcon PHP

Phalcon PHP hoạt động dựa trên MVC và tích hợp với kiến trúc sáng tạo để thực hiện nhanh hơn.

10. PHPixie

PHPixie hoạt động dựa trên MVC và được thiết kế để phát triển các trang web nhanh chóng và đáng tin cậy.

11. Agavi

Agavi là một framework mạnh mẽ và theo mô hình MVC. Nó cho phép nhà phát triển viết mã sạch và bảo trì.

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Thuê Tôi