Tìm hiểu về Asynchronous JavaScript (JavaScript không đồng bộ): Promises, Async/Await và AJAX

Asynchronous JavaScript hay JavaScript không đồng bộ, phục vụ cho mục đích chạy code không đồng thời một, mà cần thời gian xử lý. Thích hợp với việc xử lý…

Read more »

Tại sao lại là ES6, ES6 JavaScript có gì khác “bọt”?

JavaScript ES6 đem lại cú pháp mới và những tính năng đặc sắc để code “ngon”, hiện đại và dễ đọc hơn. Nó cho phép bạn viết ít mà làm…

Read more »

Mẫu Ajax tương tác với Dữ Liệu đơn giản trong Asp.net qua Handler

Đây là bài viết mà mình ghộp kiến thức cơ bản trong việc lấy tương tác dữ liệu trong dự án Asp.net, sử dụng ajax thông qua handler. Ta có…

Read more »

Hơn 35 mẫu Loader có Sẵn từ Codepen mà bạn nên thử

Việc dùng một loader, preloader hay spinner – vòng xoay khi load bằng CSS ngày càng trở nên phổ biến hơn trong thời gian gần đây. Nhờ vào sự “trỗi…

Read more »

Code về JavaScript nâng cao: Đối tượng và Functions

Đối với lập trình viên mà nói, JavaScript giờ đã không còn xa lạ gì nữa. Nó phổ cập đến mọi lập trình viên. Trong bài viết này, tôi giới…

Read more »

iziModal.js – Thư viện jQuery năng động cho Modal Window (Cửa sổ Popup)

Hầu hết những Modal Window hay Popup thường có vẻ phiền toán và gây sao nhãng cho người dùng vì những thông tin không mong muốn. Những modals này thường…

Read more »

Đặt trang chạy Mặc định trong Asp.net

Để đặt trang chạy mặc định trong Asp.net. Ta có hai cách: một là khi build khi làm, một là khi publish. Hãy tìm hiểu cùng tôi. 1. Đặt trang…

Read more »

Tạo và sử dụng Master Page trong Asp.net

Master Page trong Asp.net, có tác dụng như một dạng Layout, do đó ta dùng trang Master Page để khai báo những thư viện Css hay Javascript… Đây là một…

Read more »

Setup môi trường cho Webform Asp.net chạy trên Window Server

Việc deploy – triển khai là giai đoạn không thể thiếu trong việc phát triển sản phẩm. Ở bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn Deploy Webform Asp.net…

Read more »

Một số câu lệnh để tương tác giữa Webform ASP.Net (VB) với Database Oracle

Trong bài viết này, tôi chia sẻ về việc làm với Webform Asp.net. Thể loại vì tương đối ngốn nhiều thời gian vì nó mới với tôi, hơn nữa Webform…

Read more »
Thuê Tôi