11 Frame Work phổ biến cho PHP

Frame Work là bộ sưu tập của phần mềm hoặc chương trình, nó giúp kích hoạt dễ dàng mã và thực hiện mã. Nó giúp lập trình viên để đạt được…

Read more »

Chuẩn SEO là thế nào? Hướng dẫn viết bài chuẩn SEO

Chuẩn SEO là gì? Đây là một trong những câu hỏi phổ biến cho hầu hết với người mới tiếp cận SEO. Bài viết này sẽ cùng bạn tìm hiểu…

Read more »

SEO là gì? Một số công cụ phân tích SEO chuyên nghiệp

Khi phát triển một website, viết blog hay làm lập trình Web. KIến thức về SEO đều cần thiết cho bạn, SEO giúp website hay blog của bạn hiển thị…

Read more »

[PHP for the Web] #4 Sử dụng Numbers trong PHP

Ở bài 2, “Biến trong PHP“, chúng ta đã tóm tắt qua về sự đa dạng của biến, cách gắn giá trị cho chúng và cách sử dụng. Trong bài…

Read more »

[PHP for the Web] #3 HTML Forms và PHP

Bài sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về việc tạo các Form HTML và giải thích cách dữ liệu được gửi với PHP. Sử dụng phương thức $_GET…

Read more »

Cụ thể hơn với :not(), :has() và :matches() trong CSS

Trong CSS, việc lựa chọn phần tử để chỉnh tương đối “loằng ngoàng” và tốn thời gian. Ở đây mình sẽ giới thiệu với bạn về :not(), :has() và :matches()…

Read more »

BEM Naming và WordPress filters Đổi Class cho Thanh Điều Hướng

Quy ước về CSS tương đối khó khăn, đặc biệt là trong những dự án lớn với một nhóm. Quy ước về tên class giúp CSS của bạn dễ đọc…

Read more »

[PHP for the Web] #2 Biến trong PHP

Trong bài trước, bạn đã học cách sử dụng PHP để gửi văn bản và HTML tới trình duyệt Web. Đừng vội vàng, series này sẽ dạy bạn làm thế…

Read more »

[PHP for the Web] #1 Bắt đầu với PHP

Khi bắt đầu học bất cừ ngôn ngữ lập trình nào mới, bạn cũng nên bắt đầu với việc hiểu cú pháp và chức năng cơ bản. Ở phần này,…

Read more »

[PHP for the Web] #0 Giới thiệu chung và tổng quát về PHP

Mặc dù đã có nhiều khóa, series về lập trình PHP; thế nhưng series [PHP for the Web] này sẽ cung cấp kiến thức tốt nhất cho bạn, để bắt…

Read more »