Loading...

Những kiến thức ReactJS nâng cao có thể bạn chưa biết

Hữu ích
29-11-2023 13:49:44
2
0

Tiếp cận ReactJS không chỉ là về việc hiểu cơ bản về component, state, và props. Để trở thành một lập trình viên ReactJS nâng cao, bạn cần khám phá sâu hơn vào các khái niệm và kỹ thuật phức tạp hơn. Dưới đây là một số kiến thức ReactJS nâng cao mà bạn có thể tìm hiểu để nâng cao kỹ năng lập trình của mình:

1. Hooks và Custom Hooks:

React Hooks là một phần quan trọng của React từ phiên bản 16.8 trở đi. Hiểu rõ về các hooks như useState, useEffect, useContext sẽ giúp bạn quản lý state và side effects trong components của mình một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc tạo và sử dụng custom hooks là một cách để tái sử dụng logic giữa các components.

Pasted image 20231127195419.png

Pasted image 20231127195507.png

2. HOCs và Render Props:

Higher Order Components (HOCs) và Render Props là hai mô hình chính để chia sẻ logic giữa các components. Học cách tạo và sử dụng HOCs và Render Props sẽ giúp bạn viết code linh hoạt và dễ bảo trì hơn.

Pasted image 20231127211459.png

Pasted image 20231127211559.png

Pasted image 20231127211749.png

Pasted image 20231127213027.png

Pasted image 20231127213125.png

3. Context API:

Context API giúp bạn truyền dữ liệu qua nhiều components mà không cần truyền dữ liệu qua props từng cấp một. Tìm hiểu cách sử dụng Context API để quản lý trạng thái toàn cục và truyền dữ liệu trong ứng dụng của bạn.

Pasted image 20231127201014.png

4. React Router:

Để xây dựng các ứng dụng React phức tạp với nhiều trang, bạn cần hiểu rõ về React Router. Nắm vững cách sử dụng BrowserRouter, Route, Switch, và NavLink để quản lý định tuyến trong ứng dụng của bạn.

5. Redux và Quản lý Trạng thái:

Redux là một thư viện quản lý trạng thái nâng cao. Hiểu cách sử dụng Redux để quản lý trạng thái ứng dụng và xử lý các thay đổi trạng thái là quan trọng để xây dựng ứng dụng lớn。

6. React Performance Optimization:

Tối ưu hóa hiệu suất của ứng dụng React là một kỹ năng quan trọng. Học cách sử dụng React.memo, useMemo, và useCallback để tránh render không cần thiết và tăng cường hiệu suất ứng dụng.

Pasted image 20231127204138.png

Pasted image 20231127205529.png

Pasted image 20231127205748.png

Pasted image 20231127205837.png

Pasted image 20231127205907.png

7. Testing trong React:

Kiểm thử là một phần quan trọng của phát triển phần mềm. Học cách sử dụng các thư viện như Jest và React Testing Library để kiểm thử components và logic của bạn trong ứng dụng React.

8. Server-Side Rendering (SSR) và Static Site Generation (SSG):

Hiểu về cách triển khai React ứng dụng trên server để cải thiện thời gian tải trang và SEO. Nắm vững khái niệm của Server-Side Rendering và Static Site Generation sẽ giúp bạn xây dựng ứng dụng có hiệu suất tốt hơn.

Những kiến thức nâng cao này sẽ giúp bạn trở thành một lập trình viên ReactJS chuyên nghiệp và có khả năng xây dựng ứng dụng phức tạp và hiệu quả. Hãy liên tục theo dõi cộng đồng React để cập nhật những thay đổi mới và thêm vào bộ kỹ năng của bạn.


Tags Bài viết:
Chia sẻ bài viết:

0 bình luận

Để lại bình luận

Thích bài viết? Nhận tin mới
Đừng quên share bài này

Bài viết liên quan

Tất cả
Top