Google maps lấy khoảng cách từ 2 địa điểm A, B

Task liên quan đến việc tính quãng đường và show ra map dựa trên điểm đầu và đích đến. Lấy các thông số, API từ Google Maps. Nó sẽ cho bạn những thông tin tiêu chuẩn.

Phân tích công việc

Chúng ta có 3 phần như sau:

  1. Ở đây user nhập: “Điểm xuất phát” và “đích đến”
  2. Google maps lấy quãng đường cho bạn
  3. Link popup hiện ra quãng đường A, B (điểm xuất phát – đích đến)

Các thông tin nghiên cứu

Link – Open popup window

Google maps distance matrix

Calculate distance https://www.youtube.com/watch?v=lusad8WirIc

Google Map Direction

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Thuê Tôi