Quy trình Làm Việc

Quy trình làm việc tại VinhWeb bao gồm 4 bước.

  • Bước 01: Trao đổi thông tin
  • Bước 02: Nghiên cứu & Giải pháp
  • Bước 03: Triển Khai
  • Bước 04: Kết thúc dự án

Tiếp nhận thông tin, mong muốn của quý khách hàng.

Về:

  • Công việc
  • Yêu cầu chi tiết
  • Thời gian cần hoàn thiện
  • Ngân sách

Sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu từ quý khách. Chúng tôi sẽ tiến đến bước 02 - Phân tích.

Thông qua những mô tả & yêu cầu từ anh/chị.

Chúng tôi tiến hành nghiên cứu và đưa ra đề xuất giải pháp hiệu quả, phù hợp cho quý anh/chị.

Phù hợp với ngân sách và yêu cầu đặt ra.

Vinhweb phối hợp giữa các bộ phận để triển khai giải pháp.

Trong quá trình làm việc, chúng tôi sẽ thông báo tiến trình với anh/chị. 

Để anh/chị có thể biết tiến trình, cũng như tiện cho việc trao đổi, chỉnh sửa.

Sau khi đã hoàn thành những phần việc theo kế hoạch và chỉnh sửa theo ý quý khách.

Chúng tôi sẽ bàn giao, cũng như bảo hành cho sản phẩm.