[Download file PDF] Sách dành cho lập trình viên PHP

Để chuyên sâu với ngành lập trình với bất kỳ mảng nào, đặc biệt là backend bạn nên hiểu về OOP, Design Pattern, SQL hay API là gì? Sử dụng…

Read more »

Review sách Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ

Sôi sục niềm lạc quan và nhìn thấy cơ hội làm giàu khắp mọi nơi, họ không còn chấp nhận hạ mình làm những công việc tủi nhục như nô lệ, hay những công việc không cho họ cơ hội đạt được giấc mơ cổ cồn trắng. Hãy cùng tìm hiểu cuốn sách Chấm dứt thời đại Trung Quốc giá rẻ.

Read more »
Thuê Tôi