[PHP for the Web] #2 Biến trong PHP

Trong bài trước, bạn đã học cách sử dụng PHP để gửi văn bản và HTML tới trình duyệt Web. Đừng vội vàng, series này sẽ dạy bạn làm thế nào để sử dụng in kết hợp với các tính năng PHP khác để làm những điều tuyệt vời và hữu ích với Website của bạn. Trong bài này chúng ta sẽ đến với Biến trong PHP.

Để thực hiện bước nhảy vọt từ việc tạo các trang tĩnh, đơn giản đến các ứng dụng web động và các trang Web tương tác, bạn cần các variable – biến. Hiểu biến là gì, các dạng được hỗ trợ và cách sử dụng chúng là rất quan trọng.

Bài này thảo luận về các nguyên tắc cơ bản của biến được sử dụng trong PHP, các bài sau sẽ bao quát biến một cách chi tiết hơn. Nếu bạn chưa bao giờ xử lý các biến trước đó, chương này sẽ là một phần giới thiệu tốt. Nếu bạn đã quen thuộc với khái niệm này, thì bạn sẽ có thể làm việc thông qua bài này một cách dễ dàng.

Biến là gì?

Biến là vùng chứa dữ liệu. Một khi dữ liệu đã được lưu trữ trong một biến, dữ liệu đó có thể được thay đổi, in ra trình duyệt web, lưu vào cơ sở dữ liệu, gửi qua email, và vv.

Các biến trong PHP là linh hoạt: Bạn có thể đưa dữ liệu vào một biến, lấy ra dữ liệu tạo thành biến. Nhưng các biến trong PHP phần lớn là tạm thời: Hầu hết chỉ tồn tại – tức là, chúng chỉ có giá trị – trong suốt thời gian thực thi tập lệnh trên máy chủ. Khi việc thực thi chuyển qua thẻ đóng PHP cuối cùng, các biến đó sẽ không tồn tại. Hơn nữa, sau khi người dùng nhấp vào liên kết hoặc gửi from, họ sẽ được đưa đến một trang mới có thể có một tập hợp biến hoàn toàn riêng biệt.

Trước khi đi sâu vào các cuộc thảo luận về biến, chúng ta hãy xem một số biến được định sẵn trong PHP. Đây là các biến mà PHP tự động tạo khi một tập lệnh chạy. Đối với ví dụ cụ thể này, hãy xem xét biến $ _SERVER được xác định trước. Nó chứa rất nhiều thông tin về máy tính mà PHP đang chạy.

Hàm print_r() để hiển thị bất kỳ giá trị của biến nào:

print_r($ten_bien);

Xem biến đã được định sẵn trong PHP.

Trong phần body của trang, thẻ <pre> được sử dụng để làm cho thông tin PHP dễ đọc hơn. Không sử dụng các thẻ <pre>, đầu ra của hàm print_r () sẽ khá lộn xộn.

Trong ví dụ này, biến là $ _SERVER. $ _SERVER lưu trữ tất cả các loại dữ liệu về máy chủ: tên và hệ điều hành của nó, tên người dùng hiện tại, thông tin về ứng dụng máy chủ Web. Nó cũng hiện phiên bản PHP đang được dùng: tên, nơi lưu trữ trên máy chủ, vv:

Biến $ _SERVER, là một danh sách tổng thể các giá trị liên quan đến máy chủ và tập lệnh PHP

Cú pháp về Biến

Trong ví dụ trên, biến $ _SERVER đã được định nghĩa trước trong PHP. Bạn cũng có thể tạo biến của riêng bạn khi mà bạn hiểu về cú pháp. Để tạo các tên biến chuẩn, bạn phải tuân thủ các quy tắc sau:

  • Tất cả tên biến đều phải đặt ký hiệu dollar ($) ở đầu.
  • Sau ký hiệu dollar, tên biến phải bắt đầu bằng chữ cái (A-Z, a-z) hoặc dấu gạch dưới (_). Không được bắt đầu bằng một số.
  • Phần còn lại của tên biến có thể chứa bất kỳ kết hợp chữ cái, dấu gạch dưới và số nào.
  • Bạn không được sử dụng dấu cách trong tên biến. (Thay vào đó, dấu gạch dưới thường được sử dụng để phân tách các từ).
  • Mỗi biến phải có một tên duy nhất.
  • Tên biến phân biệt chữ hoa chữ thường!
    Do đó, $ variable và $ Variable là hai tên khác nhau, sẽ là một ý tưởng tồi khi sử dụng hai biến với các tên giống nhau như vậy.

Ví dụ về tên biến chuẩn trong PHP

Ví dụ về tên biến không hợp lệ trong PHP

Những Kiểu của Biến

Chúng ta có 3 kiểu biến chính: số, chuỗi và mảng. Tôi sẽ giới thiệu nhanh ở đây, chi tiết chúng ta sẽ được tìm hiểu ở những bài sau.

Kiểu Số

Về mặt kỹ thuật, PHP chia số thành hai loại: số nguyên (integer) và số thực(floating-point hay double). Do cách PHP xử lý các biến lỏng lẻo, nó sẽ không ảnh hưởng đến việc lập trình của bạn cho lắm. Tuy nhiên, chúng ta hãy thảo luận ngắn gọn về sự khác biệt giữa hai, vì lợi ích của sự rõ ràng.

Loại số đầu tiên – số nguyên – giống như số bình thường. Chúng có thể dương hoặc âm nhưng không bao gồm phân số cũng như số thập phân. Các số sử dụng dấu chấm thập phân (thậm chí như 1.0) là số thực.

Ví dụ kiểu số hợp lệ trong PHP

Số Kiểu
1 Integer
1,0 Floating-point
1972 Integer
19,72 Floating-point
-1 Integer
-1,0 Floating-point

Ví dụ kiểu số không hợp lệ trong PHP

Số Kiểu
1/3 Chứa gạch chéo
1996a Chứa ký tự
08,02,06 Chứa nhiều dấu

Kiểu Chuỗi

Một chuỗi là bất kỳ số ký tự nào được đặt trong một cặp dấu ngoặc đơn (‘) hoặc dấu ngoặc kép (“). Chuỗi có thể chứa bất kỳ tổ hợp chữ cái, số, ký hiệu và khoảng trắng nào.

Dưới đây là ví dụ về các giá trị chuỗi hợp lệ:

“Hello, world!”
“Hello, $first_name!”
“1/3”
‘Hello, world! How are you today?’
“08.02.05”
“1996”

Cái cuối là một chuỗi rỗng – một chuỗi không chứa ký tự.

Ngắn gọn, để tạo ra một chuỗi, chỉ cần bọc một cái gì đó trong dấu ngoặc kép. Tuy nhiên có trường bạn sẽ gặp vấn đề. Ví dụ:

“I said, “How are you?””

Chuỗi này sẽ là phức tạp và có vẻ là cùng một vấn đề trong Bài 1, “Bắt đầu với PHP”, liên quan đến việc in mã HTML. Khi PHP chạm vào dấu ngoặc kép thứ hai ở trên, nó giả định chuỗi kết thúc ở đó. Để sử dụng dấu ngoặc kép trong một chuỗi, bạn có thể đổi dấu ngoặc đơn (‘) ngoặc kép bằng cách đặt dấu gạch chéo ngược () trước dấu:

“I said, \”How are you?\””
‘I said, “How are you?”‘
“I said, ‘How are you?'”

Kiểu Mảng

Mảng được nói kỹ ở bài 7, nhưng hãy xem qua chúng ở đây. Trong một chuỗi hoặc một số đều chứa một giá trị duy nhất, một mảng có thể có nhiều hơn một giá trị được gán cho nó. Bạn có thể nghĩ một mảng như một danh sách hoặc một bảng các giá trị; bạn có thể đặt nhiều chuỗi hoặc số vào một mảng.

Mảng sử dụng keys để tạo và truy xuất các giá trị mà chúng lưu trữ. Không giống như các mảng trong các ngôn ngữ lập trình khác, cấu trúc mảng trong PHP linh hoạt đến nỗi nó có thể sử dụng số hoặc chuỗi cho cả khóa và giá trị.

PHP có hai loại mảng khác nhau, dựa trên định dạng của các khóa. Nếu mảng sử dụng các số cho keys, nó được gọi là một mảng được lập chỉ mục. Nếu nó sử dụng chuỗi cho các phím (Bảng 2.6), nó là một mảng liên kết. Trong cả hai trường hợp, các giá trị trong mảng có thể là bất kỳ loại biến nào (chuỗi, số, v.v …).

Indexed Array – Mảng lập chỉ mục

Key  Value
0 Don
1 Betty
2 roger
3 Jane

Associative Array – Mảng liên kết

Key Value
VT Vermont
NH New Hampshire
IA Iowa
PA PennsyIvania

Giá trị biến

Để gán một giá trị cho một biến, bạn sử dụng dấu bằng (=). Do đó, dấu bằng được gọi là toán tử gán, vì nó gán giá trị bên phải cho biến ở bên trái. Ví dụ:

$number = 1;
$floating_number = 1.2;
$string = “Hello, world!”;

Vì mỗi dòng trong số này đại diện cho một câu lệnh hoàn chỉnh, mỗi dòng kết thúc bằng một dấu chấm phẩy.

Để in ra giá trị của một biến, bạn có thể sử dụng print function:

print $number;
print $string;

Nếu bạn muốn in giá trị của biến trong một ngữ cảnh, bạn có thể đặt tên của biến trong chuỗi đã in, miễn là bạn sử dụng dấu ngoặc kép:

print “Number is $number”;
print “String is $string”;

Ví dụ đặt và lấy biến:

.

 

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
Thuê Tôi