React Native: Nó là gì? và, Tại sao dùng nó?

Không sai khi nói rằng điện thoại di động là một phần linh hồn của mỗi người. Và khi nói đến nó, những lập trình viên chúng ta sẽ nghĩ…

Read more »

Cụ thể hơn với :not(), :has() và :matches() trong CSS

Trong CSS, việc lựa chọn phần tử để chỉnh tương đối “loằng ngoàng” và tốn thời gian. Ở đây mình sẽ giới thiệu với bạn về :not(), :has() và :matches()…

Read more »

BEM là gì? Và tại sao nên dùng BEM?

BEM là gì? Và tại sao nên dùng BEM? Đối với một lập trình viên Front-end thì việc biết BEM là gì khá quan trọng. Trong bài viết này mình…

Read more »
Thuê Tôi