Tổng hợp những đoạn code thường dùng trong WordPress

Dưới dây là tổng hợp những đoạn code thường dùng trong WordPress, phục cho việc tùy chỉnh theme, tùy chỉnh hiển thị. Nó rất tiện lợi cho công việc lập trình WordPress của bạn. Bởi bạn chỉ việc copy và paste thôi. Các code này sẽ hoạt động ngay. Test it!

Danh sách này mình chia thành 5 phần như sau:

 • CODE LẤY BÀI POST
  1. Code lấy bài viết mặc
  2. Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category.
  3. Code lấy danh sách chuyên mục
  4. Code lấy custom filed
  5. Code query bài viết theo custom field
 • CODE DANH SÁCH BÀI VIẾT
  1. Code bài viết liên
  2. Code lấy bài viết ngẫu nhiên
  3. Code lấy 8 bài viết xem
 • CODE HỮU DỤNG CHO POST
  1. Code tính lượt view cho bài viết
  2. Code lấy 10 comment mới nhất
  3. Code lấy nội dung bài viết rút gọn
  4. Code phân trang
 • CODE LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH ẢNH TRONG POST
  1. Code lấy tất cả hình ảnh trong nội dung bài viết
  2. Code crop ảnh úp lên media
  3. Code tự động lưu ảnh về host khi copy bài từ nguồn khác.
  4. Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện
 • MỘT SỐ CODE HỮU DỤNG KHÁC TRONG WORDPRESS
  1. Code tạo menu
  2. Code get menu
  3. Code tạo sidebar
  4. Code get sidebar
  5. Code tạo 1 sortcode đơn giản trong wordpress
  6. Một số form tìm kiếm đơn giản

Dưới đây sẽ chi tiết nhé!

CODE LẤY BÀI POST

1. Code lấy bài viết mặc định

2. Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category.

 • showposts=10 sẽ lấy 10 bài viết mới nhất
 • cat=1  chỉ lấy các bài viết có cat_id bằng 1

3. Code lấy danh sách chuyên mục

Đây là đoạn code lấy danh sách các chuyên mục, ‘taxonomy’ => ‘category’ có nghĩa là lấy theo category.

4. Code lấy custom filed

5. Code query bài viết theo custom field

Với 1 custome field

Với nhiều field

CODE DANH SÁCH BÀI VIẾT

1. Code bài viết liên quan

Hiển thị bài viết liên quan theo tag

Hiển thị vài viết liên quan theo category

2 đoạn code này thường được đặt dưới nội dung bài viết, tức phần dưới của file single.php

2. Code lấy bài viết ngẫu nhiên

Đoạn code trên lấy 35 bài viết ngẫu nhiên.

3. Code lấy 8 bài viết xem nhiều

CODE HỮU DỤNG CHO POST

1. Code tính lượt view cho bài viết

Đây là code tính lượt view cho bài viết. Code này được đặt trong file functions.php

Sử dụng: 

Chèn code này vào trong file single.php 

Hiển thị lượt view:

2. Code lấy nội dung bài viết rút gọn

Đây là code lấy nội dung bài viết được chỉ định số từ nhất định. Cách dùng <?php echo teaser(30); ?>, Với được code trên mình sẽ lấy 30 từ đầu tiên trong bài viết!

3. Code lấy 10 comment mới nhất

Đoạn code trên lấy 10 comment mới nhất có hình avatar

4. Code phân trang

CODE LIÊN QUAN ĐẾN HÌNH ẢNH TRONG POST

1. Code lấy tất cả hình ảnh trong nội dung bài viết

Chèn code này trong file functions.php, để hiển thị chúng ta dùng forech nó ra nhé!

2. Code crop ảnh úp lên media

Code này để bạn tùy chỉnh kích thước ảnh cho post, nó sẽ tự động crop ảnh khi bạn up ảnh lên. Đặt trong file function nhé.

3. Code tự động lưu ảnh về host khi copy bài từ nguồn khác.

4. Code lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện

Cách sử dùng: Chèn đoạn code này vào khu vực muốn hiển thị hình đại diện.

MỘT SỐ CODE HỮU DỤNG KHÁC TRONG WORDPRESS

1. Code tạo menu

Bỏ đoạn code nào vào file functions.php nhé

2. Code get menu

Đây là code get menu, chú ý ‘theme_location’ => ‘main_nav’,  đây là điểu kiệu chúng ta sẽ lấy menu nào, code này thường được chèn vào file header.php

3. Code tạo sidebar

Đặt code này vào file functions.php nhé!

4. Code get sidebar

Đây là code lấy sidebar ra ngoài, code này thường được đặt trong file sidebar.php

5. Code tạo 1 sortcode đơn giản trong wordpress

Đây là sortcode list ra 10 vài viết ngẫu nhiên. Cách dùng là:

6. Một số form tìm kiếm đơn giản

Tìm kiếm theo từ khóa.

Tìm kiếm theo 1 post_type nhất định với từ khóa.

Tìm kiếm theo từ khóa kết hợp với category.

Kết

Okay! Trên đây là những code thường dùng hay có thể gọi là cực kỳ hữu dụng khi làm WordPress, đây thực sự là những code mà mình ước có thể biết khi mới bắt đầu đấy.

Nguồn tham khảo: Huykira

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of
%d bloggers like this: