Loading...

Học HTML Cơ Bản: Bước Đầu Tiên Trong Lập Trình Web

Hướng dẫn
15-09-2023 13:20:46
1
0

HTML (Hypertext Markup Language) là ngôn ngữ cơ bản và quan trọng nhất khi bắt đầu học lập trình web. Đây là ngôn ngữ được sử dụng để tạo cấu trúc và hiển thị nội dung trên trình duyệt web. Bài viết này sẽ giúp bạn bắt đầu học HTML cơ bản.

>> Học CSS Cơ Bản: Tạo Kiểu Cho Trang Web Của Bạn

>> Lộ trình học PHP cho người bắt đầu

1. Làm Quen Với Cú Pháp HTML:

HTML sử dụng cú pháp đơn giản dựa trên các thẻ (tags) được bao bọc bởi dấu ngoặc nhọn < và >. Mỗi thẻ mô tả một phần của trang web và có thể có thuộc tính để điều chỉnh hoặc mô tả thêm thông tin.

Ví dụ:

<html>
    <head>
        <title>Trang Web Của Tôi</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Chào mừng bạn đến với trang web của tôi!</h1>
        <p>Đây là một đoạn văn bản.</p>
    </body>
</html>

2. Các Thẻ Cơ Bản:

  • <html>: Thẻ bao quanh toàn bộ nội dung trang web.
  • <head>: Chứa các thông tin meta-data về trang web, chẳng hạn như tiêu đề (<title>), các tệp CSS, và các tệp JavaScript.
  • <body>: Đây là nơi hiển thị nội dung chính của trang web, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, và liên kết.
  • <h1>, <h2>, <h3>: Được sử dụng để định dạng tiêu đề trang web với <h1> là tiêu đề lớn nhất và <h3> là tiêu đề nhỏ nhất.
  • <p>: Được sử dụng để hiển thị đoạn văn bản.
  • <a>: Được sử dụng để tạo liên kết đến các trang web khác.

3. Hiển Thị Hình Ảnh:

Để hiển thị hình ảnh, bạn có thể sử dụng thẻ <img> với thuộc tính src để chỉ định đường dẫn đến tệp hình ảnh.

Ví dụ:

<a href="https://www.example.com">Trang chính</a>

4. Tạo Liên Kết:

Để tạo liên kết đến trang web khác, bạn có thể sử dụng thẻ <a> với thuộc tính href để chỉ định đường dẫn.

Ví dụ:

<a href="https://www.example.com">Trang chính</a>

5. Định Dạng Văn Bản:

Bạn có thể sử dụng thẻ <strong> để làm đậm và <em> để in nghiêng văn bản. Các thẻ này chỉ định ý nghĩa của văn bản hơn là kiểu hiển thị.

Ví dụ:

<p><strong>Đây là văn bản in đậm.</strong> Và đây là <em>văn bản in nghiêng</em>.</p>

6. Tạo Bảng:

Để tạo bảng, bạn có thể sử dụng thẻ <table>, <tr> (hàng), <td> (cột) và <th> (tiêu đề cột).

Ví dụ:

<table>
    <tr>
        <th>Tiêu đề 1</th>
        <th>Tiêu đề 2</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Dữ liệu 1</td>
        <td>Dữ liệu 2</td>
    </tr>
</table>

7. Tìm Hiểu Thêm:

Học cách sử dụng thuộc tính, tạo danh sách, tạo biểu đồ sơ đồ, và nhiều thẻ HTML khác để tạo nội dung phong phú trên trang web của bạn.

Học HTML cơ bản là bước đầu tiên quan trọng trong việc trở thành một lập trình viên web. Hãy thực hành và xây dựng các dự án nhỏ để cải thiện kỹ năng của bạn. Sau đó, bạn có thể tiếp tục học về CSS, JavaScript, và các công nghệ web khác để trở thành một chuyên gia lập trình web.

>> Template Website và Lợi Ích Cho Việc Phát Triển Website


Tags Bài viết:
Chia sẻ bài viết:

0 bình luận

Để lại bình luận

Thích bài viết? Nhận tin mới
Đừng quên share bài này

Bài viết liên quan

Tất cả
Top