Loading...

Hướng dẫn code website bán hàng nhanh chóng với Airtable, NextJS, Shadcn UI, Zustand

Tin tức
27-04-2024 09:21:01
0
0

Một project website bán hàng, code bởi NextJS, Shadcn UI, Zustand và Airtable. Project này sẽ giúp bạn hiểu được quy trình từ đầu đến cuối của một website bán hàng đơn giản như thế nào.

Youtube Video:


Chúng ta sử dụng NextJS + Shadcn UI để xây dựng phần UI, tất cả giao diện.

Sử dụng Zod + React hook form để xử lý form validation và submit.

Sử dụng Airtable để lữu trữ, quản lý dữ liệu, hình ảnh.


Source code: https://github.com/vinhweb/rexsport-cloned-yt


Hãy lưu nó lại để thực hiện nhé bạn.


Tags Bài viết:
Chia sẻ bài viết:

0 bình luận

Để lại bình luận

Thích bài viết? Nhận tin mới
Đừng quên share bài này

Bài viết liên quan

Tất cả
Top